• KONSULTUOJAME ĮMONES DARBŲ SAUGOS KLAUSIMAIS

DS group teikiamos paslaugos

Darbų sauga

Darbų sauga

Plačiau
 • Dokumentai
 • Auditas
 • Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos klausimais
 • Nelaimingų atsitikimų tyrimas
 • Neblaivumo prevencinių priemonių planas
Gaisrinė sauga

Gaisrinė sauga

Plačiau
 • Gaisrinės saugos dokumentacija
 • Evakuacijos planų rengimas
 • Gaisrinės saugos mokymų programa
Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimas

Plačiau
 • Veiksnių identifikavimas
 • Darbų plano parengimas
 • Veiksnių tyrimas ir rizikos įvertinimas
 • Rizikos vertinimo kortelės pagal specialybes
Mokymai

Mokymai

Plačiau
 • Darbuotojų atstovų rinkimai
 • Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo programos
 • Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų gaisrinės saugos mokymas
 • Neformalieji mokymai
 • Seminarų bei individualių mokymų, darbo saugos ir darbo teisės klausimais, organizavimas
Darbo teisė

Darbo teisė

Plačiau
 • Konsultacijos darbo sutarties sudarymo klausimais
 • Konsultacijos darbo sutarties nutraukimo klausimais
 • Konsultacijos dėl darbo drausmės pažeidimų
 • Darbo ir poilsio laikas: suminė laiko apskaitą, kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, atostogų rūšys
DSS tarnyba

DSS tarnyba

Plačiau
 • Konsultacijos DSS klausimais
 • DSS tarnybos atstovavimas įmonėje
 • Darbų saugos būklės priežiūra ir kontrolė įmonėje
 • Elektros ūkio priežiūra

Susisiekite su mumis

+370 652 36522
info@dsgroup.lt