• DSS tarnyba

Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymus bei poįstatiminius teisės aktus, darbdavys įsipareigoja darbuotojams užtikrinti saugias ir nekenksmingas darbo sąlygas.

Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, gali paskirti vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, ar (ir) sudaryti sutartį dėl darbo saugos ir sveikatos paslaugų teikimo su licencijuotu fiziniu ar (ir) juridiniu asmeniu. Visais atvejais, saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės dydį ir darbuotojų profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.

 

UAB „DS group“ patyrę darbuotojai sudaro aptarnavimo sutartis ir yra visada pasiruošę Jums padėti, atliekant darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėje.