• Gaisrinė sauga
  • Gaisrinės saugos dokumentacija
  • Evakuacijos planų rengimas
  • Gaisrinės saugos mokymų programa

Gaisrinė sauga – veikla, kuria įgyvendinama gaisrų prevencija ir jų gesinimas, žmonių ir turto gelbėjimas gaisro metu. Darbdavio pareiga užtikrinti gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą objekte bei nustatyti priešgaisrinį rėžimą jame.

Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai privalo organizuoti darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą gaisrinės saugos klausimais.

Mūsų pareiga – padėti Jums paruošti gaisrinės saugos instrukcijas, konsultuoti įmonės vadovus gaisrinės saugos klausimais.

Darbdavio pareiga – įmonės bei padalinių patalpose parengti darbuotojų evakavimo planus.

UAB „DS Group“ patyrę darbuotojai padės Jums parengti tinkamus evakuacijos planą.

Padėsime išsirinkti tinkamas prevencines priemones bei patarsime renkantis gaisrinės saugos ženklus.

Įmonėse nustatomi šie pagrindiniai gaisrinės įrangos ženklai

 

Ženklas Pavadinimas Naudojimas
 gesintuvas Gesintuvas Gesintuvų išdėstymo vietose
zarna Gaisrinės žarnos ritinys Gaisrinių čiaupų įrengimo vietose
kopecios Gaisrinės kopėčios Gaisrinių kopėčių įrengimo vietose
rinkinys Gaisro gesinimo įrangos rinkinys Priešgaisrinių skydų, stendų, spintų įrengimo vietose
Aliarmo Gaisro aliarmo skelbimo vieta Rankinių gaisrinių signalizatorių įrengimo vietose
telefonas Gaisro avarinis telefonas Vietose, iš kur galima pranešti ugniagesiams apie gaisrą
hidrantas Gaisrinis hidrantas Gaisrinių hidrantų įrengimo vietoms nurodyti
rodykle Krypties rodyklė (pasukimas kas 90°) Gaisrinės įrangos įrengimo ar išdėstymo vietoms nurodyti

Organizuojame įmonės vadovų gaisrinės saugos mokymus. Šių mokymų paskirtis -supažindinti objektų vadovus su gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, gaisrinės saugos organizavimo įmonėje tvarka, gaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis gaisrinės saugos srityje, atsakomybe už gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

Išklausius šiuos mokymus darbdaviui įteikiamas Darbdavio gaisrinės saugos pažymėjimas.

Darbdavio pareiga, siekiant įmonės ar padalinių patalpose išvengti nelaimingų atsitikimų, apmokyti darbuotojus gaisrinės saugos klausimais.

UAB „DS Group“ darbuotojai turintys ilgametę patirtį padės Jums rengiant gaisrinės saugos mokymų programą.