Paslaugos

 • Konsultuojame darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės bei priešgaisrinės saugos klausimais
 • Atstovaujame darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas įmonėse
 • Prižiūrime ir kontroliuojame darbų saugos būklę įmonėje
 • Nemokamai atliekame darbų ir priešgaisrinės saugos dokumetacijos auditą
 • Tiriame nelaimingus atsitikimus įmonėse
 • Vertiname profesinę riziką
 • Rengiame priešgaisrinės bei darbų saugos dokumentaciją:
   • saugos ir sveikatos instrukcijas
   • saugos ir sveikatos statyboje priemonių planus
   • mokymo programas saugos ir sveikatos klausimais
   • darbo tvarkos taisykles
   • pareiginius nuostatus
   • asmeninių apsauginių priemonių išdavimo dokumentus
   • privalomojo sveikatos tikrinimo darbuotojų kontingento sąrašą ir sveikatos tikrinimo grafiką
   • bendras priešgaisrinės saugos instrukcijas
   • priešgaisrines darbo vietos instrukcijas
   • patalpų apžiūros prieš jų uždarymą instrukcijas
   • darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus
   • viešbučio atmintines
   • evakuacijos planus
   • registruojame ir deriname dokumentus Valstybinėje darbo inspekcijoje, Visuomenės sveikatos centre, Priešgaisrinės saugos tarnybose
 • Organizuojame priešgaisrinės, darbų saugos kursus įmonių, įstaigų bei organizacijų vadovams
 • Teikiame statybų koordinatoriaus paslaugas
 • Prekiaujame ženklais, žurnalais, blankais

DS group teikiamos paslaugos

Darbų sauga

Darbų sauga

Plačiau
 • Dokumentai
 • Auditas
 • Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos klausimais
 • Nelaimingų atsitikimų tyrimas
 • Neblaivumo prevencinių priemonių planas
Gaisrinė sauga

Gaisrinė sauga

Plačiau
 • Gaisrinės saugos dokumentacija
 • Evakuacijos planų rengimas
 • Gaisrinės saugos mokymų programa
Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimas

Plačiau
 • Veiksnių identifikavimas
 • Darbų plano parengimas
 • Veiksnių tyrimas ir rizikos įvertinimas
 • Rizikos vertinimo kortelės pagal specialybes
Mokymai

Mokymai

Plačiau
 • Darbuotojų atstovų rinkimai
 • Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo programos
 • Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų gaisrinės saugos mokymas
 • Neformalieji mokymai
 • Seminarų bei individualių mokymų, darbo saugos ir darbo teisės klausimais, organizavimas
Darbo teisė

Darbo teisė

Plačiau
 • Konsultacijos darbo sutarties sudarymo klausimais
 • Konsultacijos darbo sutarties nutraukimo klausimais
 • Konsultacijos dėl darbo drausmės pažeidimų
 • Darbo ir poilsio laikas: suminė laiko apskaitą, kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, atostogų rūšys
DSS tarnyba

DSS tarnyba

Plačiau
 • Konsultacijos DSS klausimais
 • DSS tarnybos atstovavimas įmonėje
 • Darbų saugos būklės priežiūra ir kontrolė įmonėje
 • Elektros ūkio priežiūra